Hurra!

Otrzymaliśmy dofinansowanie do projektu Ministra Kultury i Edukacji Narodowej Kultura Dostępna. Projekt odbędzie się w Prudniku pod nazwą “Opowiem Ci jak to było…”

Projekt “Opowiem Ci jak to było…” ma na celu rozwój kapitału społecznego opartego na kulturze i jej
integracyjnej funkcji. Chcemy pokazać mieszkańcom małych miejscowości, że kultura to nie tylko
wielkie galerie i wystawy, że kultura może poruszać tematy dla nich ważne, że sami mogą tworzyć
kulturę. Planujemy:
1) etnograficzne zbieranie historii seniorów dotyczących dziedzictwa narodowego związanego z ich
miejscem zamieszkania,
2) publikację tych historii na stronie internetowej w formie zbioru archiwalnego,
3) międzypokoleniowe warsztaty rozwoju kompetencji kulturowych,
4) wspólne stworzenie Teatru ze Społecznością Lokalną i wystawienie spektaklu w przestrzeni
miejskiej w parku miejskim w Prudniku, który jest wpisany na listę zabytków
Narodowego Instytutu Dziedzictwa,
5) spotkanie z wybitnym, lokalnym twórcą ludowym

Mnie cieszy ten projekt przede wszystkim dlatego, że będę miała okazję nagrać świadectwa historii najstarszych mieszkańców Prudnika i okolic, które będą początkiem tworzenia fundacyjnego archiwum społecznego. Te historie zostaną zarchiwizowane i udostępnione na stronach Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej. A  mogą być bardzo ciekawe, ponieważ Prudnik jest miastem przygranicznym, zasiedlonym po wojnie głównie przesiedleńcami ze wschodnich – utraconych rejonów Polski ale także ludnością z okolic Krakowa. Nie łatwo jest jednak wpływy te zaobserwować przyjeżdżając tam, tak jakby wojna w jakiś sposób wydziedziczyła tych ludzi, obdarła z dziedzictwa i charakterystycznych przejawów kultury… Może się mylę. – To właśnie mam nadzieję zbadać słuchając opowieści o życiu Prudniczan pamiętających te czasy.

Na podstawie zebranych świadectw grupa warsztatowa złożona z dzieci i seniorów stworzy spektakl, który będzie można zobaczyć w grudniu, w parku miejskim.

Obecnie trwają nabory do tej właśnie grupy i trwać będą do 28.08.2015 – a już od września zaczynamy pracę 🙂

plakat-Opowiem-Ci-jak-to-było--rekrutacjaw