„Dziedzictwo kulturowe źródłem opolskiej tożsamości. Obóz edukacyjny dla wolontariuszy”
24 - 27.07.2017 
07 - 11.08.2017
Biała
Fundacja "W rozwoju"
http://oboz.fundacjawrozwoju.org/
obóz dla wolontariuszy