„Dziedzictwo kulturowe źródłem opolskiej tożsamości. Obóz edukacyjny dla wolontariuszy”

07 – 11.08.2017 Biała

Fundacja “W rozwoju”

Obóz dla wolontariuszyhttp://oboz.fundacjawrozwoju.org/