Jak przyjemnie i efektywnie pracować z młodzieżą?Wybrane metody aktywizujące w pracy z dziećmi i młodzieżą.

01.09.2017

Gminny Ośrodek Kultury w Białej

Szkolenie dla nauczycieli i edukatorów w ramach Opolskie EDUKO – Edukacja Kulturowa 2016-1018