„Dziedzictwo kulturowe źródłem opolskiej tożsamości. Obóz edukacyjny dla wolontariuszy”

24 – 27.07.2017

07 – 11.08.2017 Biała

Fundacja “W rozwoju”

http://oboz.fundacjawrozwoju.org/

obóz dla wolontariuszy